Iris och Leo har varit på utställning. Resultaten finns på deras respektive sidor.