Kattungar väntas i slutet på maj. se mer info under ”planer”