Vi väntar N-kullen v 35.
Amber är nu parad med Ethan.