Vi planerar fler kullar under 2020. Mer info under ”Planer”