Vi planerar en kull kattungar på Dahlia våren 2020.
Vid intresse, vänligen maila mig för närmare kontakt och mer information.